РІЧНИЙ ЗВІТ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК - Публічна інформація про діяльність закладу

РІЧНИЙ ЗВІТ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Повний текст (завантажити PDF)

Про підсумки роботи у I семестрі 2015-16 н.р.

Повний текст (завантажити PDF)

Підсумки функціонування НВК13 в 2014-2015 н.р.(завантажити PDF)

За підсумками навчання відмінниками стали: Малофій Ганна, Пальцун Вікторія (3А); Вовк Анастасія, Євич Данііл, Зданевич Софія, Приватко Артем, Чопенко Дар’я (3Б); Довженко Павло, Таранчук Мар’яна, Шамардін Богдан (4А), Cіданченко Єлизавета (4Б), Волошина Катерина (6Б), Шамардіна Анна (7А), Гончаренко Ганна (8А), Чабан Юлія (8Б), Слюсарська Сабріна (9А), Біла Катерина (11, класні керівники: Чуприна Г.Т., Билина О.А., Василенко Н.І., Солдатова Л.А., Кравець О.Ю., Кайданна А.Ю., Пасюк І.М., Татарко Г.М., Бабенко О.С.)

Високий рівень підготовки показали учні з 1А класу Горбатенко Ольга, Кручковська Єлизавета, Пальоха Еліна, Холозян Владислав; з 1Б класу Тарасенко Роман, Беляєв Ростислав, Лісний Нікіта, Дудник Мирослава, Бондаренко Кирил; з 1-Вкласу – Бугай Дар’я, Савуста Артур, Коломоєць Степан, Пономаренко Даніл, Неділько Дар’я, Ярошенко Ганна ( класоводи Біла І.І., Компанієць А.Г., Шамардіна О.М.); з 2-А – Климчук Єгор, Живодьор Олександр, Березова Вікторія, Авер’янов Данило, Сніжко Роман; з 2-Б- Хорошавін Ілля, Плахтій Іван, Павлюченко Дар’я, Узунова Єва ( класоводи Литвин А.І., Капінус І.О.).

Головні пріоритети роботи НВК на 2015-2016 н.р.

 • Забезпечення рівного доступу школярів до якісної освіти.
 • Запровадження гнучкої системи організації навчально-виховного процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства.
 • Соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності через запровадження різних форм курсової підготовки і організації науково-методичної роботи у міжкурсовий період.
 • Збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом підвищення здоров’язбережувальної компетентності школярів та дошкільнят, формування та розвитку їх активної життєвої позиції у ставленні до власного життя та власної безпеки.
 • Підвищення психологічної компетентності всіх учасників навчально- виховного процесу.
 • Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків згідно чинного законодавства.
 • Створення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.
 • Впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу.
 • Застосування інформаційно-комунікаційних технологій через застосування хмарних технологій у навчально-виховній та науково-методичній роботі, шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних презентацій, тестів, навчальних відеофільмів, електронних портфоліо тощо.
 • Проведення освітнього моніторингу та вивчення інноваційного педагогічного досвіду.
 • Удосконалення роботи з розвитку, пошуку та підтримки творчо обдарованих дітей через впровадження інтерактивних форм роботи.
 • Визначення національно-патріотичного виховання як одного з найголовніших напрямків виховної роботи.
 • Здійснення заходів з профілактики, правопорушень, злочинності, безпритульності та бездоглядності серед неповнолітніх; удосконалення методів роботи з профілактики негативних явищ у підлітковому середовищі.
 • Організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми соціалізації учнівської молоді.
 • Сприяння підвищенню професійного рівня педагогічних і науково-педагогічних працівників шляхом самоосвіти, запровадження системи науково-методичних навчань, участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, проектах, тощо.
 • Забезпечення діяльності педагогічного колективу в межах обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та міського – «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства».
 • Здійснення контрольно-аналітичної діяльності щодо реалізації Державних стандартів освіти з базових дисциплін.
 • Поліпшення матеріально-технічної, навчально-методичної бази закладу.
 • Удосконалення роботи шкільного сайту.