Вчимося жити разом

Вчимося жити разом

У НВК №13 стартує проект «Вчимося жити разом».


Координатор проекту в НВК №13 вчитель основ здоров'я Левченко Т.М. У початковій школі проект впроваджується учителями початкових класів Литвин А.А., Василенко Н.І.

autta helte wordshelp

Історія проекту. Європейський Союз (ЄС) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з листопада 2015 року розпочали новий проект «Діти миру», метою якого є надання психосоціальної допомоги дітям на сході України та забезпечення їх участі в освітніх програмах. Складовою ініціативи ЄС та ЮНІСЕФ «Діти миру» є проект «Вчимося жити разом» із розвитку життєвих навичок та надання психосоціальної допомоги дітям, підліткам та родинам, що постраждали внаслідок конфлікту в Україні.

Виконавцями проекту є Дитячий фонд «Здоров'я через освіту» та Національний університет «Києво-Могилянська академія». Проект реалізується у двох напрямах — формування у школярів життєвих навичок, які сприятимуть позитивній адаптації, та надання дітям і родинам психосоціальної підтримки.


Метою курсу є навчання життєвих навичок, які полегшують адаптацію і сприяють відновленню психологічної рівноваги.

Головне завдання курсу полягає в тому, щоб досягти позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і навичках, сприятливих для розбудови миру, а саме:

Знання Ставлення Уміння/навички
Обізнаність про природні потреби, права та обов'язки людини. Усвідомлення природи конфліктів, негативних наслідків їх ескалації. Здатність ідентифікувати причини конфліктів, способи їх мирного врегулювання. Знання стадій конфлікту, поширених конфліктогенів, алгоритмів розв'язання конфліктів. Позитивне ставлення до себе, свого життя та своїх життєвих перспектив. Толерантність, прийняття інших поглядів, повага до культурних відмінностей. Емпатія.Солідарність.Соціальна відповідальність. Почуття справедливості та рівності. Комунікація (активне слухання, вербальне та невербальне спілкування, парафраз). Асертивність (неагресивне самоствердження, уміння відстояти себе, сказати «ні», попросити про послугу чи допомогу). Здатність до кооперації, групової взаємодії. Критичне і творче мислення. Аналіз проблем і прийняття рішень. Запобігання ескалації конфліктів. Конструктивне розв'язання конфліктів.