Правила прийому до закладу

Зарахування учнів до КЗ "Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" №13" КМР здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

Для зарахування учня до Закладу батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка та довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення (для знов прибулих учнів), особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

Переведення учнів Закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерства освіти і науки України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка), медичні документи.

Переведення учнів з іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. Порядок переведення і випуск учнів Закладу визначається Інструкцією (Порядком) про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, відповідно до нормативно-правових документів.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. Прийом учнів до всіх класів здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до школи при наявності вільних місць у відповідному класі. Перевага в зарахуванні надається учням, які проживають на мікрорайоні школи, випускники дошкільного відділення незалежно від місця проживання.

Прийом учнів до профільних класів проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.